AGENDA

Lördagen den 8 maj anordnar Blodcancerförbundet en stödpersonsutbildning i Norrköping. Utbildningen är för medlemmar i Uppsala, Skaraborg, Örebro, Stockholm och Gotland. Se även första numret av Haema.

Den 2 juni blir det trivselkväll i Härlunda.

Den 4 september är det handikappdag i Skara i samband med Medeltidsdagarna.

Det kan bli en trevlig utflykt den 7 augusti boka den dagen i almanackan

Friskvårdens dag på berget Billingen blir troligtvis den 5 september.

Eventuellt en återträff för stödpersoner under vecka 38.

Julsamkvämet i år blir den 11 december på Billingens Camping storstuga.

Styrelsen