VårblomaFoto Marie Talmark

Vi, Blodcancerföreningen i Skaraborg vill gärna informera om vår verksamhet.
Vår förening är en del av Blodcancerförbundet och vårt syfte är att ha en verksamhet nära medlemmarna, för att kunna bidra med stöd och skapa gemenskap. En annan uppgift är att vara opinionsbildare och att genom utåtriktade aktiviteter söka öka medlemsantalet. Allt syftar till att gagna de blodcancersjukas intressen i olika avseenden.

Söker du stödperson - information –
gemenskap - medlemskap kontakta oss.

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, allt går till ändamål som gagnar de blodcancersjuka.
Var vänlig ange på avin om det gäller gåva eller medlemsavgift.

Vårt plusgiro: 138 05 62 – 7

Välkomna

Fot

räknare