Föreningens lokala ombud för vår stödpersonsverksamhet

Elisabeth Kjellgren
Aspvägen 1 B
541 48  SKÖVDE

carl-lisa@tele2.se

Telefon: 0500-43 67 50